Kim Ngưu

Kim Ngưu

(20/4 - 20/5)

Hôm nay, Kim Ngưu đột nhiên kết hợp khá ăn ý với một vài người bạn không thân lắm, thậm chí là mới gặp lần đầu. Nhưng có lẽ, sau hôm nay, tình cảm giữa bạn và họ sẽ tăng lên vài phần đó. Cung hoàng đạo may mắn: Song Tử. (Theo Trí Thức Trẻ)

Cung hoàng đạo khác