Nhân Mã

Nhân Mã

(22/11 - 21/12)

#Ngưngphánxét - đó là điều mà Nhân Mã cần nhớ trong ngày hôm nay. Với những việc mà bạn gặp hôm nay, hãy nhìn nhận một cách khách quan, đặt mình vào vị trí của người khác trước khi bạn định đánh giá bất kì ai hay bất kì việc gì nhé. Cung hoàng đạo may mắn: Ma Kết. (Theo Trí Thức Trẻ)

Cung hoàng đạo khác