Sư Tử

Sư Tử

(23/7 - 22/8)

Nhờ khiêm tốn hơn một chút, mọi người bắt đầu có cảm tình hơn với Sư Tử. Thế nên, đừng ngạc nhiên khi bạn thấy mọi người bỗng nhiệt tình và thân thiện với bạn hơn mọi ngày nhé. Hãy tiếp tục phát huy tinh thần này đi. Cung hoàng đạo may mắn: Cự Giải. (Theo Trí Thức Trẻ)

Cung hoàng đạo khác